Blog o poszukiwaniu pracy i planowaniu kariery

wtorek, 6 listopada 2012

Kompetencje miękkie

Przeglądając setki ogłoszeń o pracę często spotykamy wymienione w nich „kompetencje miękkie”. Dla pracodawcy są one równie ważne jak wykształcenie i doświadczenie, bo związane są ze specyfiką danego stanowiska. Idealny pracownik zatrudniony na danym stanowisku powinien posiadać określone kompetencje miękkie by dobrze wykonywać powierzone mu zadania. Są one także cenną wskazówką dla szukających pracy, bo mówią nam o oczekiwaniach pracodawcy co do poszukiwanego pracownika.  


Co to są kompetencje miękkie?

Kompetencje miękkie związane są z psychiką i umiejętnościami społecznymi. Koncentrują się na zachowaniu człowieka i jego postawach w różnych sytuacjach. Mogą to być umiejętności osobiste jak np.: motywacja, zarządzanie czasem, odporność na stres. A także umiejętności społeczne (interpersonalne) jak np.: komunikatywność.


 W ofertach pracy najczęściej pojawiają się kompetencje:
  • Dokładność / skrupulatność – to inaczej dbałość o szczegóły i precyzyjne wykonywanie zadań. Wymagana m.in. w pracy, w której ważne jest by ilość występowanych pomyłek nie była duża.
  • Cierpliwość – umiejętność nie zrażania się niepowodzeniami.Umiejętność wykonywania pracy rutynowej. Przydatna w pracy z klientami. 
  • Gotowość do nauki – chęć ciągłego doskonalenia się. Poznawania nowej wiedzy. Otwartość na nową wiedzę. 
  • Inicjatywa – sami podejmujemy działania nie czekając na polecenia.
  • Samodzielność – w skrócie: nie dopytujemy się co chwile co mam robić i jak to mamy robić. 
  • Komunikatywność – chyba najczęściej wymieniana w ofertach pracy umiejętność. Jest to łatwość w nawiązywaniu rozmowy. Umiejętność jasnego wyrażania swoich myśli. 
  • Kreatywność –  mamy mnóstwo ciekawych pomysłów. Cecha przydatna np.: w marketingu czy reklamie
  • Odporność na stres – kontrolowanie swoich emocji. Dystans do samego siebie i otoczenia, np.: w pracy pod presją czasu i wyników. 
  • Umiejętność pracy w zespole – stawianie celów zespołu ponad własne. 
  • Elastyczność – umiejętność dostosowania się do zmieniających się warunków. Nie banie się zmian. Elastyczność oznacza także gotowość do pracy zmianowej czy częstych wyjazdów służbowych


 Polecam także posty:Brak komentarzy:

Prześlij komentarz