Blog o poszukiwaniu pracy i planowaniu kariery

piątek, 7 września 2012

CV funkcjonalne

fot. www.stockvault.net - Author: Janaka Dharmasena   (CC BY-ND 2.0)

CV funkcjonalne cechuje się inną formą niż opisane już wcześniej CV chronologiczne. Nie opisujemy w nim przebiegu swojej kariery, lecz skupiamy się na opisie posiadanych kwalifikacji i umiejętności. W dużej mierze opisujemy te rzeczy, które są przydatne na stanowisku o które się staramy.Wcześniej już pisałem w jakich sytuacjach warto wybrać właśnie CV funkcjonalne. Przypomnę, że są to:
  • Ukrycie przerw w zatrudnieniu
  • Gdy wykształcenie jest nieadekwatne do przyszłej pracy
  • Gdy chcemy zatrudnić się w innej branży niż dotychczas pracowaliśmy – zwrot w karierze
  • W przypadku częstej zmiany pracodawców. Pracowaliśmy u wielu pracodawców i posiadamy duże doświadczenie
  • W przypadku braku doświadczenia. Gdy dopiero zaczynamy swoją karierę. 


Jak napisać CV funkcjonalne?


Zaczynamy od podania danych osobowych: imię i nazwisko, adres, telefon i e-mail

W dalszej kolejności powinien znajdować się akapit, w którym opisujemy nasz cel zawodowy: W jakiej pracy się widzimy? Co chcielibyśmy w życiu robić?

Dalej w pojedynczych akapitach (tzw. akapitach funkcjonalnych) opisujemy nasze osiągnięcia, posiadane kwalifikacje i umiejętności. Zaczynamy od rzeczy najważniejszych, czyli takich, które najmocniej wiążą się z naszym celem zawodowym. Każdy akapit powinien mieć krótki tytuł, po którym następuje opisanie naszych dokonań, sukcesów i osiągnięć na tym polu.

Po akapitach funkcjonalnych przedstawiamy krótko przebieg naszego zatrudnienia. Robimy to w skróconej formie: data, nazwa pracodawcy i stanowisko

Następnie czas na wymienienie posiadanego wykształcenia i wypisania odbytych kursów i szkoleń.


Prosty wzór CV funkcjonalnego

Imię i Nazwisko:        
Adres:           
Telefon:                     E-mail:              


foto.png


CEL ZAWODOWY (możemy użyć też sformułowania  PROFIL ZAWODOWY):

Np.: webmaster – projektowanie stron internetowych

KOMPETENCJA lub UMIEJĘTNOŚĆ 1  (podajemy nazwę kompetencji lub umiejętności)
Opis wraz z przykładami. Piszemy o naszych osiągnięciach i sukcesach. Podajemy w jakiej firmie i na jakim stanowisku wykształciliśmy daną kompetencję. Na jakim stanowisku sprawdziliśmy się. Możemy opisać również zakres naszych obowiązków z poprzedniej pracy, jeśli wiążą się z daną kompetencją.     

KOMPETENCJA  lub UMIEJĘTNOŚĆ 2
j.w.

KOMPETENCJA  lub UMIEJĘTNOŚĆ 3
j.w.

KOMPETENCJA  lub UMIEJĘTNOŚĆ 4
j.w.


DOŚWIADCZENIE :

Daty skrajne
Stanowisko w Nazwa firmy
Daty skrajne

Stanowisko w Nazwa firmy

WYKSZTAŁCENIE:

Daty skrajne     Nazwa szkoły i miejscowość, kierunek nauki, specjalizacjaDODATKOWE INFORMACJE:

Prawo jazdy kat. B

ZAINTERESOWANIA: 
Sport: kolarstwo górskie

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą; z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883).”
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz