Blog o poszukiwaniu pracy i planowaniu kariery

poniedziałek, 6 sierpnia 2012

Jak dobrze napisać list motywacyjny?


Listy motywacyjny służy do przekazania pracodawcy dodatkowych informacji. Główną rolą listu motywacyjnego jest przedstawienie siebie jako odpowiedniego kandydata na dane stanowisko, oraz jak sama nazwa wskazuje przedstawienie naszej silnej motywacji do pracy. 


List motywacyjny można napisać swobodnie. Pamiętajmy jednak by zachować pewną strukturę dokumentu: nadawca i data, adresat, wstęp, rozwinięcie i zakończenie. W liście nie powtarzajmy informacji zawartych w CV, wykorzystajmy go do rozwinięcia informacji tam przedstawionych.  Dobry list motywacyjny powinien być konkretny i zwięzły (strona A4).

Przytoczony poniżej wzór listu motywacyjnego jest tylko przykładem. Pamiętajmy, by prawdziwy list motywacyjny został napisany pod konkretne stanowisko, uwzględniając potrzeby pracodawcy i nasze doświadczenie zawodowe.  WZÓR LISTU MOTYWACYJNEGO

Miejscowość, data
Imię i nazwisko
Adres
e-mail
Telefon


Imię i nazwisko osoby rekrutującej
Nazwa Firmy
Adres[Zwrot grzecznościowy]


Szanowny Panie/Pani/Państwo | Szanowny Panie Prezesie/Dyrektorze

[Wstęp:  stanowisko na które aplikujemy, źródło informacji o ofercie, numer referencyjny ]


W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone na stronie ………….. dn…………….. z przyjemnością zgłaszam swoją kandydaturę na stanowisko …………………. nr ref. 111/01

[Rozwinięcie:
- dlaczego staramy się o dane stanowisko
- dlaczego firma ma zatrudnić właśnie nas,
- powołuj się na swoje kwalifikacje, doświadczenie zawodowe, zainteresowania, plany zawodowe oraz zalety osobiste.
- jeśli nie masz doświadczenie zawodowego napisz o motywacji do podjęcia tej pracy i swoich planach zawodowych
- nie powtarzaj informacji zawartych w CV]


Stanowisko, jakie mógłbym objąć w Państwa Firmie, daje mi możliwość awansu i wykorzystania mojego potencjału dla dobra Państwa firmy. Moja kariera zawodowa od zawsze związana była z zagadnieniami finansowo- księgowymi. Moje wieloletnie doświadczenie i sukcesy w pracy potwierdzają umiejętność strategicznego zarządzania w dziedzinie finansów.
Doskonale znam branżę ubezpieczeniową, w której pracuję już ponad 7 lat. Jako Prezes organizacji „Financial” mam szerokie kontakty z osobami z branży finansowo- księgowej.
Ciągle podnoszę swoje kwalifikacje. Współpracuje z kilkoma firmami szkoleniowymi, prowadzę szkolenia dotyczące międzynarodowych standardów rachunkowości (IAS).

[Zakończenie: wyrażenie chęci spotkania się na rozmowie kwalifikacyjnej, przedstawienie swojej dyspozycyjności]


Z przyjemnością spotkam się w dogodnym dla Pana terminie, abym mógł uzupełnić szczegóły mojej kariery zawodowej.

Z poważaniem
Jan Kowalski

Załączniki:
  1. CV
  2. Referencje 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).”


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz